Bašagić, Safvet-beg


 

 

3.

 

Farizeji digli viku,
Proti Mirzi-griješniku,
Jerbo ljubi, pjeva, pije;
A jošte ih dira jače,
Kao griješnik što ne plače,
Već se svima u brk smije.

E, to shvatit teško nije:
Svak se bije, da dobije,
Samo Mirza, mudra glava,
Farizejstvu napred ne da,
Jer istinu propovijeda
I kad bdije i kad spava.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net