Bašagić, Safvet-beg


 

 

2.

 

Kud ko hoće neka ide,
Ja se držim svoga puta;
Kome svijetli ljubav, piće,
Taj ne može da zaluta.

Mirza neće onog puta,
Što ga drugi njemu prave,
Nego ide kuda hoće
Bez bojazni i bez strave.

Prav'te, hodže, sebi pute
I ljudima sličnim vama,
A ja idem kroz vinograd
Po ljubavnim stazicama.

I ja idem sasma smjerno,
Ni koraka ne pometam,
A ni na um ne pada mi
Da drugome zanovijetam:

Kud da ide, šta da radi,
Kako da se Bogu klanja, -
To nek sebi svako bira
Ko i svoja uživanja.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net