Bašagić, Safvet-beg


 

 

11.

 

Nisam anđo, a ni svetac,
Što anđele oponaša,
Nego čovjek koji voli
Društvo žena, zveku čaša.

Što me gledaš kao čudo?
Čovjek sam ko drugi ljudi;
Zar je grijeh ako žena
U mom srcu ljubav budi?

Zar je grijeh ako piće
Duhu mome krila dade,
Pa se digne ko Prometej,
Da božansku vatru krade?

Nije, nije - stô put nije!
Ta grijeh je - nešto treće:
Grijeh je na putu biti
Uživanju zemne sreće.

Pusti mene da uživam,
Kad ne smetam tebi ništa!
Vjeruj u raj i u pako -
I njihova čistilišta.

Vjeruj, more, u što hoćeš:
Vjera stvar je tvoja samo, -
A nas pusti da u sreći
Kao ljudi uživamo.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net