Bašagić, Safvet-beg


 

 

10.

 

Slava, slava duhu pića,
Štono diže zastor stida,
Kad sa lica milog bića
Mirza zlatni duvak skida.

To je nimet u vrijednosti
Nebrojena zemnog blaga,
Za pjesnika kom je dosti
Piće, pjesma, naj i draga.

Pićem snaži slabe grudi,
Pjesmom blaži svjetske boli,
Naj u njemu čuvstva budi,
Da sve ljubi i sve voli.

Pa još k tome - Azra draga,
Što od svijeta Eden pravi,
Pun svijetla, slave, blaga
I života i ljubavi.

Evo vina, evo naja,
Evo pjesme - hodi amo,
Da sve slasti bajnog raja
Prije smrti uživamo.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net