Bašagić, Safvet-beg


 

 

Gazeli

 

1.


Iznad mene vedro nebo ko pučina plava,
Ispod mene ravnim poljem talasa se trava.

Oko mene po đulbašči cvate šarno cvijeće.
A preda mnom rumeni se malvazija prava.

Pokraj mene za trpezom sjedi moje zlato
Kroz pô oči na me gleda ko kad srna spava.

U daljini prate frule veselih pastira
Bleku janjad i ovaca, riku telad, krava.

Pijem vino, gledam dragu i mirišem cvijeće,
Slušam frulu kako stado divno natpjevava.

Budućnost me ne zanima, za prošlost ne marim.
Oboje je za me sanak, a sadašnjost java.

Živi, Mirza, i uživaj dok te sreća služi,
Da te s jutra od kajanja ne zaboli glava!2.


Dođi, Azra, ne plaši se, - dođi bliže amo!
Jedno drugom svoja čuvstva da ispovijedamo.

Dođi bliže, - ne plaši se, zlatokrila vilo!
Da oduška milovanju jedan časak damo.

Sjećaš li se, ah, imade već godina dana
Pogledima svoja srca kako otkrivamo.

Sati, dani i mjeseci u nepovrat grede
Kako se mi zagledamo, a još se ne znamo.

Vrijeme je upoznat se i otkrivat misli,
Ako nije još vrijeme da se cjelivamo.

Stih do stiha evo Mirza gazel ti naniza,
I kasidu nizaće ti - samo dođi amo!3.


Kud Zulejhu vode želje mlade,
Kad se oku Azizovu krade?

- Ide robu u sobi zrcala,
Da svog tijela živu sliku dade.

Sa svih strana da stotine Eva
Krasni Adam pred sobom imade.

Šta bi bilo, ako Mirza Safvet
Svojoj Azri pitanje zadade:

"Što je Jusuf u nemilost pao
Kod Aziza i misirske vlade?

Nek ta tajna konačno se riješi
Da filistri ne čupaju brade.

Kaži, Azra!" - Ona diže glavu,
Pa će poput sramežljive mlade:

"Mirza, uzrok Zulejhine spletke
Svaka žena vrlo dobro znade,

Samo neće nijedna da kaže,
Nek sofije dalje se inade.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net