Arnaut, Selim


 

 

Samac

 

nikog u kući nema,
osim mene koji otvaram vrata.

mjaukanjima,
vlastitom kašljanju,

poštaru, štapu,
mljekarici.

nikog.
tijelo se pomjera
kao televizijska antena
poslije nevremena.

nikog.

osim mene,

i moga lika
uredno položenog
među uštirkanim košuljama.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net