Arnaut, Selim


 

 

II

 

U stanu
Traju zaleđeno zrcalo, zimzeleni
Vrisak, i zid se odmara oslonjen
Na moju sjenu. Večer je
Čedna. Cika i graja.
Mađioničar sa zapaljenom voštanicom
Među rukama. Smijeh i
Nevjerica.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net