Alić, Džemaludin


 

 

Pusta zemlja

 

Po T. S. Eliotu, skromno.

 

Na radiju kasni razgovori.
Svjetla u daljini trnu.
O nama izgnanim je riječ.
Tamo amo glas se gubi.
Neka vrata škripe.
Juka pjesmu o sebi pjeva.
Vatre gore. Ruše se vidici.
Na valu više nikog nema.
Samo stara harmonika
i vijesti.
Oni što su otišli
Samo nek se vrate!
O nama izgnanim je riječ.
A Mikelanđelo ćuti.
Niču nova gubilišta.
Došli su bradati i vašljivi
i niz polja naša tražili djevu
za svoja lovišta.
Ne, nisu to prikaze i vrači.
Oni tiho rove duboke bunare.
Vješti su ribari i vidari.
Paze nas. Motre.
Vode naše razgovore.
O nama je riječ.
I o njima.
Samo ne znaju.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net