Alić, Džemaludin


 

 

Kulin Ban

 

"Vocans eos autonomassie christianos"

Ban Kulin (1189-1204)

 

Bio jedan dobri vladar Kulin ban
i imao zemlju Bosona.
Živio je kratko - četrdeset ljeta.
Bio je pataren, dobri krstjanin.
Nije htio svoju vjeru podijeliti
na dvije iste a sukobljene.
Ponekad se lovom zabavljao
a meso nikad jeo nije.
I kad ga knez Dukan u Rimu okleveta
da je heretik,
ban Kulin podiže vojsku,
pređe rijeku Drinu
i oplijeni Kučevsko Zagorje.
A Kazamarisu, papinom legatu,
na Bilinu polju u Boredu reče
da su on i njegove Bosone
pravi, dobri krstjani,
da ne vole svijet
kojim vlada Satana.
Okreću se samo Bogu u nebu
i slave dan kad se smrću Njemu dolazi.
Zbog toga na stećku kolo igra,
smrt nije tuga golema,
i nema plača kad se Boson
iz svijeta zla izbavlja.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net