Alić, Džemaludin


 

 

Ključ

 

Na poklopcu tog sanduka stoji katanac.
Os pamtivijeka niko ga otključao nije.
Ključ je negdje zagubljen. U bajci
ili priči.
Mnogi vlasnik sanduka i ne povjerova
da ključa nekog ima.
I ne otvaraše sanduk pun buktinja.
Sve dok ne banu novo doba.
Dok put ne osta bez putnika,
voda bez broda.
Jedno dijete, gladno u ratnome mraku,
tad pomisli da ključ od katanca
negdje postoji.
I promrzlim prstima dotaknu
hladno katanca gvožđe.
Sanduk se otvori. Soba u svjetlosti buktinja
planu.
Nesta noći. Dijete ugleda put i brod na vodi.
Ode.
Ka kruhu i slobodi.

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net