Alić, Džemaludin


 

 

Kad su objesili kera

 

Doći će ponovo u naš grad,
sivi od leda, pognuti od smrti.
Vijećat će tajno
kao one zime
kad su objesili kera.
Niko od njih ne donese pjesmu
a svo su iz nje
opljačkali zlato
i naš ponos kušali rafalom
u srce djetetu.
Vježbali su krišom
usred ljeta,
ložili vatre,
grlijali se smijehom
otetim od pseta.
Doći će pokunjeni u naš grad,
reći će:
"Mi smo, eto, tu
da vam pomognemo
da podignete bolji."

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net