Alić, Džemaludin


 

 

Biografija

 

Džemaludin Alić rođen je 19. maja 1947. godine u Tetovu kod Zenice. Osnovnu školu završio je u Tetovu, a gimnaziju u Zenici. Studij jugoslavenskih književnosti i srpskohrvatski jezik pohađao je u Sarajevu. Za vrijeme studija urednik je lista Naši dani, a 1970. godine prelazi u Zagreb i radi kao novinar u tvorničkom listu Jugomontaža, potom je dopisnik lista Oslobođenje. Po povratku u Sarajevo bio je sekretar Udruženja književnika BiH i urednik i direktor u izdavačkoj djelatnosti Oslobođenja, kasnije IP "Oslobođenje-public" (do 1992). Sada je samostalni umjetnik.Bibliografija

1. Tamni kristal. [Pjesme]. Naprijed. Zagreb 1969.
2. Razbijanje površine. Svjetlost. Sarajevo, 1969.
3. Pjev sve tišeg srca. Studentski centar. Zagreb, 1971.
4. Sezona lova. August Cesarec Zagreb, 1974.
5. Nesanica. Svjetlost.Sarajevo, 1976.
6. I smrt će proći. Centar društvenih djelatnosti. Zagreb, 1978.
7. Put u iskon. Veselin Masleša. Sarajevo, 1979.
8. Trošenje grijeha. Svjetlost. Sarajevo, 1980.
9. Antologija bosanskohercegovačke pripovijetke XX stoljeća. Život 7-8, Sarajevo, 1980.
10. Zamka za Ishaka Ledinu. Veselin Masleša. Sarajevo, 1982.
11. Izabrana djela. Svjetlost. Sarajevo, 1984/1985 (Savremena književnost naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine, knj. 43).
12. Komadanje Orfeja. Eseji, polemike, kritike i eseji. Univerzal. Tuzla, 1986.
13. Rađanje Atlantide. Veselin Masleša. Sarajevo, 1987.
14. Kukci. Glas. Banja Luka, 1988.
15. Demijurg. Univerzal. Tuzla, 1989.
16. Kukci. Prijevod na makedonski jezik. Makedonska knjiga. Skoplje, 1991.
17. Sarajevo, oko moje. KIZ Tin Ujević. Split, 1992.
18. Demiurg. Prijevod na njemački. Gollenstein Verlag. Blieskastel, 1995.
19. Pataren. IP Ljiljan, Sarajevo, 2001.
19. Pataren. "Der Patarener", prijevod na njemački. Gollenstein Verlag. Blieskastel, 2003.
20. Devetnaest stoljeća Bosne / Historija i kultura Bosne od 6. do 1900. godine. Stručna saradnja Mustafa Ćeman. Frankfurt a/M, 1998. Dopunjeno izdanje ove knjige pod naslovom "Stoljeća Bosne / Kultura i historija Bosne od 6. do 1918. godine" je u fazi pripreme za izdavanje kod IP Ljiljan Sarajevo.
21. Bosna Bosona. Dom štampe Zenica i IP Ljiljan Sarajevo (u pripremi za štampu).

 


Svako umnožavanje, obrada ili publiciranje na ovim stranama objavljenih djela najstrože je zabranjeno i mora mu prethoditi pismena suglasnost autora djela ili nosioca autorskih prava.

Ova strana je dio projekta Kitabhana.Net