| Nazad na stanicu Zvornika | Nazad na stranicu o mahalama |


GrobniceGrobnice su jedno od novijih zvornickih naselja, koje sticajem okolnosti nije našlo svoje mjesto u knjizi "Zvorniku" Mehmeda Hudovica, a svakako mu to mjesto pripada.

Kao što sama rijec kaze radi se o naselju koje je podignuto ili nastalo na nekadašnjem haremu (mezarju) koje se prostiralo po obroncima Vratolomca omedjeno s drinske strane Beksujom, a sa drugih Cauševcom, Zlaticom i Lišišnjakom (put prema Šcemliji).

Po pricanju Avdibega Fidahica radi se o haremu u koji se zvornicani nisu kopali, jer su mezarja na Kuli kod Kaimbabinog turbeta i Kazan-bašca na Vidakovoj njivi bili mezarja u koje je se kopalo, a koji je od oba površinom bio veci. Harem se prosezao od pocetka današnjeg puta iz Beksuje u Grobnice, gdje se nekad nalazio Hadzi-Ahmetov mekteb, danas kuca mulahanume Halide, pa sve do gornjih dijelova današnjeg naselja iznad trafostanice.

Iznad mezarja, više uz Vratolomac bile su bašce i vocnjaci za koje sam uspio da saznam da je dobar dio te zemlje bio vlasništvo Abdurahman-age Jahica, kao i da Husein-beg Borogovac imao ljetnu kucu i bašcu na prostoru ispod današnje crpne stanice.

Teško je pronaci dokument iz koga se vidi kada je otpocela gradnja i iseljavanje harema, ali je izvjesno da je jedan od prvih koraka u tom procesu bila izgradnja Medicinskog centra u Zvorniku (1952.), koji je dijelom upravo na haremu izgradjen. Prije tog vremena bi prolaznik koji bi se iz Begsuje u Srpsku varoš zaputio u polukrugu prošetao Cauševcom i hodio trotoarom pored harema, zidom opasanog.

Meni nije poznato šta je ucinjeno sa mezara, ali je zanimljiva cinjenica da ovo u Zvorniku nije bio izuzetak gradnje naselja na haremu, jer se isto dešavalo i u Zamlazu gdje su Novi Izvor, zeljeznicka zgrada, zatvor, sud kao i kuca Keme Kadrica upravo na haremu sagradjene.

Ulica koja se iz Beksuje pa do najviših dijelova Grobnica prosezala bi svake zime bila pretvarana u jednu od najljepših zvornickih plaza, osvajajuci srca mladih zvornicana.

 

| Nazad na stanicu Zvornika | Nazad na stranicu o mahalama |


EMail:
autori@kitabhana.net